CONTACT DETAILS
    Xelec BVBA

AIRCO

De letterlijke vertaling van airconditioning is ‘het op de juiste temperatuur en zuiverheid houden van de lucht in een gesloten ruimte’. De installatie die we daarvoor gebruiken wordt ook airconditioning genoemd. Deze installatie bestaat in de basis uit drie delen.  

Het binnendeel blaast de gekoelde of verwarmde lucht de ruimte in. Deze lucht wordt aangezogen uit de ruimte zelf. Dus als de airconditioning wordt gebruikt om te koelen onttrekt het binnendeel de warme lucht aan de ruimte, en zorgt ervoor dat er vervolgens koele lucht naar binnen wordt geblazen. De afkoeling vindt plaats door de warme lucht door een koude warmtewisselaar te blazen middels een ventilator.

Het buitendeel geeft de overtollige warmte of koude af aan de buitenlucht en zorgt voor het transport van het zogenaamde koudemiddel. Het koudemiddel is nodig om ervoor te zorgen dat de warmtewisselaar in het binnendeel de lucht kan koelen.

Binnendeel en buitendeel werken samen om de temperatuur in een ruimte te beheersen. Het systeem kan worden ingesteld door middel van één afstandsbediening via het binnendeel.

Er zijn verschillende soorten typen airconditioners. Zo zijn er airconditioners die 1 of zelfs meer dan 2 ruimtes tegelijk kunnen verwarmen.

De eerste airconditioners bestonden uit één deel, dienden enkel om te koelen en werden gemonteerd in het raamkozijn. Alle  functies zoals lucht in- en uitblazen en koelen waren verenigd in dit ene apparaat. Door de evolutie van de techniek, de mogelijkheden en o.a. esthetische wensen werden deze functies van elkaar gescheiden en ondergebracht in twee verschillende delen; het binnendeel en het buitendeel, aan elkaar verbonden middels leidingwerk. Daarom wordt een airconditioner ook wel een split airco genoemd.

Als een ruimte te groot is voor de capaciteit die één binnendeel kan leveren, kan gekozen worden voor meerdere (maximaal vier), identieke binnendelen in dezelfde ruimte. Deze binnendelen vormen één systeem en zijn dus allen gekoppeld aan één en dezelfde bediening en buitendeel. Dit zijn de twin, triple of double-twin airconditioners.  

Indien er sprake is van meerdere ruimten wordt een multi-splitsysteem toegepast. Dan wordt er ook één buitendeel geplaatst maar hier kunnen meerdere, zelfs verschillende binnendelen aan worden gekoppeld (maximaal vijf). Deze binnendelen kunnen los van elkaar functioneren en worden ook individueel bediend. Omdat binnen deze installatie verschillende binnendelen gecombineerd kunnen worden kan een wandmodel voor de slaapkamer gekozen worden terwijl op zolder een vloermodel wordt toegepast.

 

Als airconditioning voor meer dan vijf ruimten nodig is wordt een VRF systeem geplaatst. VRF staat voor Variable Refrigerant Flow. Dat houdt in dat de hoeveelheid koudemiddel en daarmee de capaciteit binnen het systeem kan variëren. Omdat een VRF systeem toegepast wordt in grote(re) gebouwen waarin meerdere gebruikers en ruimten zijn, moet het systeem voorzien in verschillende koelings- en verwarmingsbehoeften. Een VRF systeem bestaat uit één of meerdere buitendelen in combinatie met meerdere, verschillende binnendelen. Het VRF buitendeel levert het gehele, door alle binnendelen gevraagde vermogen, de binnendelen regelen vervolgens door middel van een eigen zgn. expansieventiel de gevraagde temperatuur in de ruimte.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!