Incert erkenning: A0129

Ministriële erkenning: 200834-49

CONTACT DETAILS
    Xelec BVBA

BRANDMELDINSTALLATIES

Uw bedrijf of woning zien opgaan in vlammen is iets wat u absoluut wilt vermijden. Bij een net ontstane brand is het heel belangrijk dat deze snel wordt opgemerkt door de nodige branddetectie, zodat er ook meteen kan worden gehandeld om erger te voorkomen. Een goed branddetectiesysteem helpt u bij het beschermen van mensenlevens en materieel.  Met grondige studies kunnen we de beste oplossing aanbieden, aangepast aan uw behoeftes en de complexiteit van het gebouw.  

We plaatsen zowel analoge als conventionele branddetectiesystemen.

Het doel van analoge branddetectie is om goederen en/of mensen te beveiligen tegen beginnende brand en zo eventueel een tijdige evacuatie op gang te zetten. Een branddetectiesysteem bestaat uit een centraal besturingssysteem met lussen die door het gebouw lopen waarop sirenes, stuur- en inleesmodules, handbrandmelders en verschillende soorten detectoren kunnen worden op aangesloten. Via de modules, die zich op de lussen bevinden, kunnen verschillende toepassingen gestuurd of ingelezen worden zoals sprinklerinstallaties, liften, HVAC, contacten van deuren, … .

Bij analoge systemen wordt er exact aangegeven waar een incident (brand, sabotage, storing…) zich heeft voorgedaan omdat elke detector een uniek adres heeft. Dit heeft als grote voordeel dat u meteen weet waar de brand zich bevindt zodanig er snel op te kunnen reageren. Hoe groter het gebouw, de risico’s en het aantal lokalen, zones,.. des te meer raden we een analoog adresseerbaar systeem aan.

De brandmeldcentrale (in de NBN norm spreekt men over een CIE – Control and Indicating Equipment) kan bij analoog adresseerbare systemen in een gesloten ringnetwerk geplaatst worden om zo met andere brandmeldcentrales te kunnen communiceren. Via speciale modules kan een visualisatie of een doormelding naar een telefoon plaatsvinden. Hierdoor kan de verantwoordelijke steeds op de hoogte gehouden worden van eventuele storingen of alarmen.

Een conventioneel branddetectiesysteem maakt gebruik van conventionele branddetectoren die reageren op rook of warmte.  Een branddetector heeft een uit/aan werking, ofwel in rust ofwel in alarm. Het is de detector zelf die, aan de hand van een ingesteld alarmniveau, beslist om het alarm in werking te stellen. Bij een conventionele branddetectie worden de detectoren ingedeeld in zones. Een zone is een deel van een gebouw waarvan de oppervlakte beperkt dient te zijn om de plaats van de detectie zo vlug mogelijk te lokaliseren. De zone waarin de detectie plaatsvond, wordt op de centrale aangeduid met een rode lamp. Een conventioneel branddetectiesysteem wordt gebruikt voor kleinere branddetectie-installaties.

We onderscheiden vier soorten detectoren. Optische detector: Bij rookontwikkeling zal deze detector in alarm gaan, ongeacht temperatuurstijgingen. Thermische detector: Wanneer in een ruimte de temperatuur boven een bepaald punt gaat, zal deze alarm geven. Thermovelocimetrische detector: Detecteert een temperatuurstijging, berekent aan de hand van meerdere opeenvolgende metingen. Multisensordetector: Een combinatie van thermische en optische detectie. De gevoeligheid van de optische detector verhoogt naarmate de temperatuur oploopt.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte!